Inventari locals de Barcelona en planta baixa 2016. Una proposta d’anàlisi i visualització


Solucions Geogràfiques, una petita però gran cooperativa de Sabadell que dóna solucions integrals per al Territori i la gestió de la (Geo)Informació, va realitzar per a l’Ajuntament de Barcelona l’inventari de locals en planta baixa en l’any 2016.

 

Aquest magnífic treball ha estat publicat en format reutilitzable al servei de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona (Open Data BCN). A partir de tota la informació que ofereix estem realitzant conjuntament (Solucions Geogràfiques i jo) una sèrie de mapes interactius que ens ajudin a comprendre millor l’activitat econòmica i tots els agents implicats en la dinàmica econòmica, social i urbanística de la ciutat.

 

El nostre objectiu no és sols visualitzar geoespacialment els establiments comercials, sinó que volem afegir valor a aquesta informació reutilitzant altres dades obertes de l’Ajuntament que ens permetin conèixer millor la realitat comercial de Barcelona.

 

Per a l’elaboració de cadascun dels mapes s’han afegit una sèrie de widgets que permeten a l’usuari filtrar la informació del mapa per a analitzar-la i obtenir diferents resultats. Gràcies als widgets podem comprendre, identificar, analitzar i explorar millor la informació que es visualitza al mapa, a més a més, a l’estar integrats en la visualització permet filtrar la informació i mostrar en el mapa sols aquelles dades que han estat filtrades.

 

La possibilitat de filtrar la informació fa possible que es puguin crear infinitat de mapes només amb una sola capa d’informació i explorar només aquelles dades que ens interessin. Una altra característica a destacar és que en desplaçar-nos pel mapa o en realitzar un zoom, els valors dels widgets es recalculen per mostrar aquells valors que estan sent visualitzats en aquest moment al mapa.

 

 

10 Mapes per conèixer la localització dels locals a Barcelona

 

Locals de Barcelona en planta baixa

 

El mapa de locals de Barcelona en planta baixa mostra la localització de tots els establiments que es van identificar en la ciutat. Els widgets ens permeten filtrar la informació per districtes, barris i carrers. Si fem clic, en qualsevol local del mapa, ens apareixerà un pop-up amb informació com, per exemple, el nom del local, sector d’activitat, etcètera.

 

 

La distribució de locals en planta baixa per districtes mostra tots els establiments de Barcelona classificats per colors, on cada color correspon amb els locals d’un districte. Els diferents widgets del mapa faciliten l’anàlisi de la informació i ens permeten filtrar els establiments de múltiples formes, per exemple, per sectors d’activitat, grups d’activitat, barris, etcètera. En fer clic en qualsevol local apareixerà informació sobre ell.

 

 

A la ciutat de Barcelona es van identificar un total de 78.033 locals. Per districtes, l’Eixample amb 16.179 locals és el districte amb el nombre més alt de locals, seguit de Sant Martí amb 9.678. El districte de Les Corts és on hi ha menys locals amb 3.670.

 

 

Locals segons el seu ús principal

 

En aquest mapa es classifiquen els locals segons el seu ús principal: actiu, sense informació i sense activitat. Per a cada un dels usos els locals apareixen en un color diferent. Amb els widgets podem visualitzar, per exemple, els locals actius d’un districte concret, d’un barri i fins i tot d’un carrer. Cada establiment també mostra un pop-up amb informació.

 

 

Del total de locals que hi ha al conjunt de la ciutat, 60.265 són establiments actius i que estan en funcionament, 4.745 locals sense activitat (en venda, lloguer o traspàs, reforma) i 13.023 locals en els quals no hi ha informació detallada sobre la seva situació.

 

 

Locals segons sector d’activitat

 

Aquí els establiments estan classificats per sectors d’activitat i cada color correspon a un sector diferent. Utilitzant els widgets les opcions de visualització són enomes, ja que utilitzant diferents filtres podem obtenir una gran quantitat de resultats. Per exemple, podem filtrar per mostrar únicament els locals de comerç al detall de l’Avinguda Diagonal que estan al districte de Sant Martí. Cada establiment també mostra un pop-up amb informació.

 

 

Els locals actius estan dividits en 3 sectors d’activitat (serveis, comerç al detall i altres). Els locals sense activitat són els que estan en venda, lloguer o reforma i els locals sense informació són els que no disposen d’informació detalla sobre la seva activitat.

 

 

Locals actius per sectors d’activitat

 

En aquest mapa es visualitzen els 60.265 locals actius que hi han a Barcelona classificats segons la seva activitat: serveis (color vermell), comerç al detall (color blau) i altres activitats (color verd). Els widgets que té ens permet realitzar una gran quantitat de filtres per tal de visualitzar sols una part de la informació. Per exemple, conèixer quants locals dedicats a serveis hi ha a La Rambla. Cada establiment també mostra un pop-up amb informació.

 

 

Dels 60.265 locals actius que hi ha a Barcelona, 31.773 es dediquen a activitats de serveis, 22.747 al comerç al detall i 5.745 a altres activitats.

 

 

Locals actius per grups d’activitat

 

En aquest mapa els establiments estan més detallats, ja que aquí apareixen classificats per grups d’activitat. Podeu filtrar la informació per obtenir visualitzacions més detallades. Per exemple, saber quants i on es localitzen els restaurants, bars i hotels del barri La Vila de Gràcia. Cada establiment també mostra un pop-up amb informació.

 

 

En total hi ha a Barcelona 10.339 restaurants, bars i hotels, que representa un 32,54% del total de locals de serveis que hi ha a la ciutat. Pel que fa al comerç al detall, el grup més nombrós és el quotidià alimentari amb 8.534 locals en total, seguit dels equipaments personals amb 5.175 establiments.

 

 

Locals sense activitat

 

Aquí podeu veure tots els establiments buits que hi han a Barcelona classificats segons el tipus de local. Gràcies als widgets que té el mapa podem conèixer i analitzar més a fons tota la informació. Per exemple, visualitzar tots els locals que estan en reforma a Passeig de Gràcia. Cada establiment també mostra un pop-up amb informació.

 

 

Dels 4.745 locals sense activitat, 2.208 són locals en lloguer, 1.052 estan en venda i lloguer, 787 en venda i 698 en reforma.

 

 

Locals als Mercats de Barcelona

 

En aquest mapa apareixen localitzat els locals que hi han als mercats de Barcelona. Estan classificats per mercats, encara que els únics que tenen un color propi són els 10 mercats que més establiments tenen. Podeu filtrar la informació per obtenir resultats més precisos i conèixer en més detall la situació dels diferents mercats de la ciutat. Per exemple, saber quants locals estan a la venda i/o lloguer al mercat de La Boqueria. Cada establiment també mostra un pop-up amb informació.

 

 

En total hi han 3.312 locals repartits pels 42 mercats municipals, 2.310 són establiments de comerç al detall, 396 són locals buits en venda i/o lloguer, 6 són serveis i 600 són classificats en la categoria Altres.

 

 

Locals per Centres Comercials

 

En aquest mapa apareixen classificats els establiments en planta baixa dels 10 centres comercials que hi ha a Barcelona. Amb els widgets podeu fer filtres per conèixer, per exemple, quants locals dedicats al parament de la llar hi ha a La Maquinista. Cada establiment també mostra un pop-up amb informació.

 

 

Dintre dels 10 centres comercials hi ha un total de 903 establiments en planta baixa. Sent La Maquinista amb 210 locals el que més hi té, seguit de l’Illa Diagonal amb 171.

 

 

Locals per Eixos Comercials

 

Aquí podeu veure localitzats els 26.218 establiments classificats per Eixos Comercials. Utilitzant els widgets que té el mapa podeu fer filtres força interessants com, per exemple, visualitzar els establiments de finances i assegurances que hi ha a l’eix comercial de Passeig de Gràcia. Cada local també mostra un pop-up amb informació.

 

 

L’Eix Comercial que més establiments té es Sant Gervasi amb 3.472, seguit del Raval amb 2.522 i Sant Antoni Comerç amb 2.504.

 

 

Àrea d’influència de diferents establiments

 

A partir del cens de locals i utilitzant altres conjunts de dades disponibles a l’Open Data BCN (població, illes i parcel·les, etcètera) hem aplicat una sèrie d’anàlisis geoespacials per elaborar una sèrie de mapes que ens permetin saber a quanta població donen servei diferents establiments per a diferents radis de distància.

 

Mercats de Barcelona

 

En aquest mapa es mostren els diferents mercats de Barcelona i dues àrees d’influència diferents, una a 250 metres i una altra a 500 metres. Si feu servir els widgets, podreu saber quanta població té un determinat mercat a 250 i 500 metres. Conèixer quanta població d’un determinat districte o barri té un Mercat a prop seu, etcètera.

 

 

Botigues BonÀrea a Barcelona

 

Aquí podem veure la distribució de les diferents botigues BonÀrea que hi ha a Barcelona i la població a la qual donen servei en una àrea de 250 i 500 metres. Utilitzant els widgets podem filtrar la informació per saber a quanta població dóna servei una botiga en concret o fins i tot saber quantes botigues hi ha a un barri i la població que viu a menys de 250 o 500 metres, entre moltes altres opcions d’anàlisi. Si fem clic en qualsevol botiga, apareixerà un pop-up amb la seva direcció, districte i barri.

 

 

Tendes Inditex a Barcelona

 

En aquest mapa estan geolocalitzades totes les tendes en planta baixa del grup Inditex a la ciutat de Barcelona i la població que tenen a 500, 1.000 i 1.500 metres de distància. Si feu servir els widgets, podreu filtrar la informació i obtenir una gran quantitat d’anàlisis i resultats diferents. Per exemple, podeu filtrar perquè sols aparegui la distribució de les tendes Massimo Dutti i així conèixer a quanta població donen servei aquestes tendes en els tres radis marcats. Si fem clic en qualsevol tenda, apareixerà un pop-up amb el nom de la marca, la seva direcció, districte i barri.

 

 

Com heu pogut comprovar les opcions d’anàlisi són immenses i ens poden ajudar a comprendre millor l’activitat econòmica de Barcelona. A més a més, aprofitant les dades obertes de l’OpenData BCN i els sistemes d’informació geogràfica podem creuar una gran quantitat de dades entre si que ens permetin afegir valor a tota aquesta informació i poder conèixer millor la realitat comercial, i inclús trobar quines són les debilitats i amenaces del teixit comercial de la ciutat i buscar-hi solucions o noves oportunitats per generar riquesa.

 

En els darrers dies continuarem publicant nova informació que de segur trobareu força interessant.